کشف معمای شکل گیری حافظه و علل بیماری آلزایمرطبق آخرین تحقیقات دانشمندان و محققان دانشگاه کوئینزلند و با استفاده از میکروسکوپ های با رزولویشن های بالا مولکول های کلیدی در داخل سلول های زنده مغز را مشاده کردند و به معمای شکل گیری حافظه و دلایل انکار ناپذیر بیماری آلزایمر یا همان زوال عقل نزدیک تر شدند. پروفسور Frédéric Meunier و Jürgen Götz ، از مرکز پروتئین شناسی موسسه Clem Jones و مرکز تحقیقات مغز UQ کوئینزلند یک پروتئین پیدا کردند که رابطه مستقیمی با بیماری آلزایمر دارد . نام این پروتئین تاو است که بر سازماندهی پروتئین سیگنالینگ Fyn است که نقش مهمی در شکل گیری حافظه دارد و بر آن اثر می گذارد. پروفسور گوتز گفت : "یكی از ویژگیهای بارز بیماری آلزایمر لنگه پروتئین تاو است كه در داخل سلولهای مغزی ایجاد می شود ، اما این اولین باری است كه ثابت شده است نانوكلسترژی Fyn تحت تأثیر تاو قرار دارد." پروفسور مونیر می گوید : تصویربرداری از مولکولهای منفرد در سلولهای زنده مغز اجازه دسترسی بی سابقه ای به سازمان پروتئین های کلیدی در نانوذرات کوچک را می دهد که قبلاً قابل تشخیص نبودند. پروفسور مونیر می گوید: "ما نشان داده ایم كه تاو نانو بلورهای Fyn را در دندریت ها ، جایی كه ارتباط بین سلول های مغزی رخ می دهد ، كنترل می كند .

هنگامی که تاو جهش یافته باشد ، Fyn خوشه های بسیار مهمی ایجاد می کند ، از این طریق سیگنال های عصبی را تغییر داده و به اختلال عملکرد اتصالات سیناپس بین سلولهای عصبی کمک می کند." تیم پروفسور مونیر از تکنیک تصویربرداری تک مولکولی با وضوح فوق العاده بالا استفاده کرد تا مشاهده کند چگونه تاو و جهش دهنده های آن کنترل نانوساختار Fyn را کنترل می کنند. پروفسور مونیر در ادامه به بررسی جهش متفاوتی از Tau در خانواده های با ریسک بسیار بالای ابتلا به بیماری آلزایمر پرداخت و فهمید که Fyn در ستون فقرات دندریت ها بیش از حد جمع شده است. تصور کنید که در طول زندگی خوشه بندی Fyn ، یک مولکول سیگنالینگ دارید. این مسئله می تواند یک مشکل بیش از حد ایجاد کند ، این یکی از راه هایی است که Fyn برای سلول ها می تواند کشنده باشد. "

ستون فقرات دندریت ها برای ارتباط سلول های عصبی با یکدیگر و ایجاد حافظه و یادگیری بسیار مهم هستند." دقیقاً آنچه باعث ایجاد آلزایمر و سایر اشکال زوال عقل می شود ، هنوز بصورت یک راز و معما باقی مانده ، اما Fyn با پلاک های پروتئین آمیلوئید که بین سلولهای مغزی تشکیل می شود مرتبط است ، و درهم آمیختگی پروتئین تاو که در درون سلول های مغز تشکیل می شود دو ویژگی برجسته بیماری آلزایمر است . پروفسور مونیر گفت: "تصویربرداری تک مولکولی با وضوح فوق العاده بالا با هدف درک زیست شناختی که در پشت این بیماری های پیچیده و فرسوده کننده است ، بینش بی سابقه ای به ما می دهد از آنچه در سلولهای عصبی زنده اتفاق می افتد ، بگذارد." این مطالعه و تحقیق در مجله eLife و توسط سازمانهایی از جمله دولتهای استرالیا و کوئینزلند ، شورای ملی تحقیقات بهداشت و پزشکی استرالیا و شورای تحقیقات استرالیا مورد حمایت قرار گرفت.

منبع:http://tinyurl.com/yyukrz2n

شاد باشید و سرافراز